DE PRAKTIJK
Welkom en gefeliciteerd met je zwangerschap!
Ben je zwanger en woon je in Bennekom, Wageningen, Renkum en omgeving dan ben je van harte welkom bij Odebaar!

Aanmelden:
Aanmelden kan al vanaf je positieve zwangerschapstest. We plannen dan een afspraak rond de 7-8weken vanaf je laatste menstruatie. Hierop volgt dan een intakegesprek waarin we bespreken wat jouw/jullie wensen zijn ten aanzien van mijn begeleiding. Ook stemmen we alvast in grote lijnen de hierna te volgen controles af en kan naar wens een echo worden gemaakt.

Visie:
Vanuit de visie dat iedere zwangere uniek is, bied ik persoonlijke zorg op maat. Uit onderzoek is gebleken dat continue zorg en begeleiding van één verloskundige meer tevredenheid en vertrouwen oplevert bij de aanstaande ouders. Omdat de praktijk klein is ben ik flexibel. Ik neem alle tijd en aandacht voor een persoonlijke begeleiding van jouw zwangerschap en bevalling.Zorg aan huis:
Om de persoonlijkheid van de zorg kracht bij te zetten bied ik de mogelijkheid om controles aan huis af te spreken. Dit betekent dat je niet naar een spreekuur lokatie komt, maar dat ik je thuis bezoek voor de controle afspraak. Zorg aan huis in de eigen vertrouwde omgeving van de vrouw en haar (aanstaande) gezin! Odebaar is de enige verloskundigenpraktijk in deze regio die deze service aan huis verleent. Je bent natuurlijk ook van harte welkom op de spreekuur lokaties in Bennekom en Wageningen.

Samenwerking & mogelijkheden:
Bij ziekte of afwezigheid zal er waarneming ingezet worden om de continuïteit van mijn praktijk te waarborgen. Daarnaast is er achterwacht geregeld bij onvoorziene drukte. Ik werk samen met het ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede en het ziekenhuis Rijnstate te Arnhem. Heeft het je voorkeur om in het ziekenhuis te bevallen dan heb je dus een keuzemogelijkheid.

Ik zie uit naar een eerste kennismaking!
De praktijk staat ingeschreven bij het kwaliteitsregister van de KNOV. De zorg wordt volledig vergoed door alle zorgverzekeraars.

Klachten
Indien er klachten zijn wat betreft de verloskundige zorg of de bejegening, dan raad ik je aan er eerst met mij over te praten. Als een gesprek geen mogelijkheid is of uitkomst biedt, bestaat de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van de CBKZ.